Algemene Voorwaarden

Verantwoordelijkheden

BlueNet, via Vacances-Location.net website en die van haar partners, host de opmaker gerubriceerde advertenties van de adverteerders, en worden bezocht door vakantiegangers.

De opmaker hosts, indexeert, en organiseert automatisch advertenties als een on-line service opmaker.
Adverteerders zijn de eigenaren, de verantwoordelijke personen of de managers van de vakantiewoningen weergegeven in de advertenties.
Vakantiegangers zijn de personen die op zoek zijn naar een vakantiewoningen, meestal voor de vakanties, en deze kijken naar de gerubriceerde advertenties.

De inhoud van elke gerubriceerde advertentie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de adverteerders en worden niet gegarandeerd door de opmaker, die niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de juistheid en betrouwbaarheid van dergelijke inhoud. Gepubliceerde informatie van elke advertentie is niet contractueel en sommige gegevens kunnen onnauwkeurig zijn: het is absoluut noodzakelijk om een gedetailleerde huurovereenkomst tussen de adverteerders en de vakantiegangers op te maken.

De opmaker is geen partij bij elke aangegane transactie tussen de vakantieganger en adverteerders en kun daarom niet aansprakelijk worden gesteld in geval van geschillen of onenigheid. De opmaker is niet verantwoordelijk voor eventuele onderhandelingen en transacties tussen adverteerders en vakantiegangers. Adverteerders en vakantiegangers moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen tijdens de reservering (Niet beperkt tot de volgende voorbeelden: huurovereenkomst in behoorlijke vorm, identiteitscontrole, enz.).

Adverteerders alleen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun eigen onderzoek met betrekking tot een door de vakantieganger ingediende claim. Vakantiegangers alleen zijn verantwoordelijk voor hun eigen onderzoek met betrekking tot een door de eigenaar ingediende claim.

Vakantiegangers zijn zelf verantwoordelijk voor de opmerkingen die ze hebben geplaatst in de advertenties. Vakantiegangers zelf zijn verantwoordelijk voor de opmerkingen als reactie op de geplaatste opmerkingen in de advertenties.

De opmaker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen, als dit het gevolg is van een oorzaak buiten de redelijke macht van de Opmaker, met inbegrip van server, internet netwerk storingen enz. (telefoon, of stroomuitval, enz.) of gevallen van overmacht (oorlog, staking, enz.). Adverteerders en vakantiegangers gaan akkoord met een niet-beschikbaarheidspercentage van maximaal 10% voor elke service, om de opmaker in staat te stellen onderhoudswerkzaamheden vereist voor services uit te kunnen voeren. Ongeacht het niet-functioneren of de duur van de niet-beschikbaarheid van de service, zal de opmaker geen enkele vergoeding betalen voor de kosten betaald voor een dergelijke service.

Door gebruik te maken of te blijven maken van Vacances-Location.net en haar partners erkent u dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en neemt u alle verantwoordelijkheden op u.

Abonnement op Services

Services voor adverteerders

De opmaker verbindt zich er toe zo uitgebreid mogelijk te publiceren, voor zover het binnen zijn mogelijkheden ligt, voor de door hem aangeboden advertenties. De opmaker garandeert geen resulaten noch de gevolgen van de publicatie van de gerubriceerde advertenties.

Als adverteerders hun advertentie permanent willen verwijderen, kunnen zij dat doen via hun account. De reactivering van de advertenties is mogelijk en het nieuwe abonnement begint vanaf de huidige datum.

De opmaker kan op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, tarieven en speciale aanbiedingen met betrekking tot de publicatie van de advertenties aanpassen. De tariefwijziging heeft geen betrekking op adverteerders die al ingeschreven hebben op een aanbod. Gratis aanbiedingen worden niet verlengd, en zijn alleen beschikbaar als de bestelling binnen 3 dagen na de abonneering wordt geplaatst. Factuurprijzen komen volledig overeen met de activeringskosten (gerelateerd aan de geabonneerde services).

De sites genaamd "partners" zijn sites die het mogelijk maken de service te gebruiken die aangeboden wordt door Vacances-Location.net. Ze kunnen worden beheerd door BlueNet of ze kunnen deel zijn van een onafhankelijke structuur. Deze partners publiceren of promoten, geheel of gedeeltelijk, de gerubriceerde advertenties gepubliceerd op Vacances-Location.net onder de huidige Algemene Voorwaarden. In het geval van gespecialiseerde partners, worden alleen de advertenties die overeenkomen met het partnerthema geselecteerd. De partnerlijst wordt alleen als referentie gegeven en kan worden aangepast, uitgebreid, of beperkt zonder voorafgaande kennisgeving.

Adverteerders hebben een intrekkingstijd van 14 dagen startend vanaf hun besteldatum. Als de publicatie van de advertentie echter al is begonnen, zoals verzocht door de klant in het Bestelformulier, wordt terugbetaling niet geaccepteerd omdat de service als begonnen zal worden beschouwd.

De opmaker behoudt zich het recht voor om een advertentie te verwijderen of een adverteerders account op te schorten of te beëindigen indien een of meerdere klachten zijn ingediend of indien er en potentieel risico voor vakantiegangers is. In die hoedanigheid kan de opmaker aan adverteerders documentair bewijs vragen.

Eigenaren hebben de mogelijkheid de "Opmerkingen"-functionaliteit in al hun advertenties. Eigenaren hebben de mogelijkheid om hun reactie te plaatsen op elke opmerkingen in hun advertentie. Eigenaren hebben de mogelijkheid om, op legitieme gronden (bijvoorbeeld in geval van laster) de plaatsing van een commentaar te weigeren, door het sturen van een schriftelijk verzoek aan de opmaker. De opmaker behoudt zich het recht voor om een opmerking door een vakantieganger en de eventuele reactie van de eigenaar te deactiveren.

Services voor vakantiegangers

Services aangeboden aan de vakantiegangers zijn gratis en striven naar een beter service management.

De opmaker behoudt zich het recht voor elke vakantiegangeraccount te beperken en te beëindigen of de bijbehorende services indien misbruik wordt vastgesteld. Misbruik wordt gekenmerkt door een automatische, massaal of oneigenlijk gebruik van de services. Elk gebruik van de service voor de vakantiegangers in verband met werving is uitdrukkelijk verboden.

Vakantiegangers kunnen opmerkingen geven over de advertenties als de "Opmerkingen" functionalitteit is geactiveerd door de eigenaar. De "Opmerkingen"-functionaliteit kan op elk gewenst moment door de eigenaar worden geactiveerd of gedeactiveerd. Alle publicatie, spam, beledigende of lasterlijke berichten, of berichten die niets te maken hebben met de advertentie, zijn verboden, inclusief berichten van vakantiegangers die de woning niet kennen. Eigenaren hebben de mogelijkheid om, op legitieme gronden gronden (bijvoorbeeld in geval van laster) de plaatsing van een commentaar te weigeren, door het sturen van een schriftelijk verzoek aan de opmaker. De opmaker behoudt zich het recht voor om een opmerking door een vakantieganger en de eventuele reactie van de eigenaar te deactiveren.

Vertrouwelijke informatie

De opmaker zet zich in voor het behoud van de privacy van de gebruikers, evenals adverteerders, vakantiegangers of incidentele bezoekers. Wanneer een gebruiker zich aanmeldt als een vakantieganger of een adverteerder door het invullen van het inschrijfformulier, bewaart de opmaker de adressen en telefoonnummers en de voorkeuren die hij (de gebruiker) heeft opgegeven. Met deze informatie kan de opmaker gepersonaliseerde services leveren en efficiënter met de gebruiker communiceren. De opmaker zal de gebruiker contacteren, met name via e-mail, voor de follow-up of de account en advertenties, om publicaties of optimalisaties aan te bieden, nieuwe services te presenteren, of om te informeren over gebeurtenissen of nieuwe functies die voor hem/haar interessant kunnen zijn.

Het kan noodzakelijk zijn dat de opmaker deze informatie moet gebruiken om de voorkeuren van de gebruikers te evalueren en de services te verbeteren. De opmaker deelt of verkoopt geen gegevens aan andere bedrijven of instanties, behalve met haar partners, met het oog op de goede uitvoering van de services.

Via e-mail of gewone post kunnen adverteerders en vakantiegangers een aanvraag voor het verwijderen van alle informatie over hunzelf en hun persoonlijke gegevens verzoeken. De verwijdering zal worden uitgevoerd 14 dagen na ontvangst van het verzoek.

Adverteerders Vertrouwelijke Informatie

Om een goede uitvoering van de service te garanderen, geven adverteerders vrijwillig toestemming aan de opmaker om verstrekte informatie te publiceren door het creëren van de advertentie (Advertentievorming of Advertentie Wijzigingsformulier, inclusief foto´s). De opmaker neemt alle gevolgen voor zijn rekening en het eventuele gebruik van de gepubliceerde informatie.

Aan het einde van de gestelde abonnementsperiode worden de advertenties verwijderd uit de catalogus van de opmaker. Toch kunnen ze na afloop toegankelijk blijven voor het publiek via hun directe URL, dus kunnen ze worden gevonden door de gebruikers die ze hebben toegevoegd aan hun favorieten. Als adverteerders deze directe toegang willen uitschakelen, kunnen ze een aanvraag hiervoor doen via e-mail of gewone past.

Vakantiegangers vertrouwelijke informatie

Om een goede uitvoering van de service te garanderen, geven vakantiegangers vrijwillig toestemming aan de opmaker om verstrekte informatie te publiceren door zijn Woningenselectie te publiceren wanneer hij/zij de Deelfunctie gebruikt. De woningenselectie houdt de details van de woningen in, geselecteerd door de vakantieganger, evenals een aantal identificatiegegevens (naam en eerste letters van de achternaam, of gebruikersnaam). Vakantiegangers nemen alle gevolgen voor hun rekening en het eventuele gebruik van de gepubliceerde informatie.

Om een goede uitvoering van de service te garanderen, geven vakantiegangers vrijwillig toestemming aan de opmaker om de in de Contactformulieren verstrekte informatie te communiceren met de respectieve opmakers. Vakantiegangers accepteren aansprakelijkheid van de eventuele gevolgen en gebruik van de informatie volgend uit de verstrekking door de opmakers.